Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại-mạng máy tính"

Giá gói thầu: 300.000.00 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày