Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống trạm biến áp 200KVA-22/0,4KV, tuyến cáp ngầm"

Giá gói thầu: 880.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày