Gói thầu "Rà phá bom mìn, vật nổ"

Giá gói thầu: 41.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng theo tiến độ thi công thực tế công trình.