Gói thầu "Tư vấn thí nghiệm cọc".

Giá gói thầu: 70.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày