Gói thầu "Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình"

Giá gói thầu: 679.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng theo tiến độ thi công thực tế công trình.