Gói thầu "Tư vấn đấu thầu các gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị"

Giá gói thầu: 10.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày