Gói thầu: “Mua máy vi tính cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008”

Tên gói thầu: Mua máy vi tính cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008

Giá gói thầu: 6.240.000.000 VNĐ

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11 năm 2009

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày