Gói thầu "Mua 1 xe ô tô 16 chỗ"

- Giá gói thầu: 550.000.000 - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh - Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí I năm 2010

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày