Gương sáng tư pháp - Điển hình tiên tiến
Alternate Text

“Gương sáng Pháp luật” góp phần chấn hưng đạo đức dân tộc

Chương trình Gương sáng Pháp luật 2021 đã đi đến thời điểm kết thúc nhưng chắc chắn sức lan tỏa sẽ còn rộng mãi và chúng ta với phương châm thiết thực, hiệu quả sẽ nuôi dưỡng sức sống và sinh khí ấy lâu dài cho mai sau chứ không chỉ là sự kiện có tính chất nhất thời.

Năm 2021 nước ta có nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng, trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Đại hội tổng kết 35 năm đổi mới và đưa ra thông điệp rất ý nghĩa. Đó là phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm nay chúng ta cũng đang huy động các lực lượng, các cơ quan, đoàn thể tham gia vào đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Cuộc thi “Gương sáng Pháp luật” có thể coi như một sự biểu dương lực lượng, tôn vinh những người tốt, việc tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến để tạo nên một động lực tinh thần to lớn cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Đây là ý nghĩa rất quan trọng. Chương trình cũng là một sáng kiến rất đáng trân trọng của Bộ Tư pháp, trong đó có sự nhiệt huyết trong chỉ đạo, điều hành sát sao của đồng chí Bộ trưởng. Tôi cho rằng đó là một điểm mạnh của chương trình.

Những “Gương sáng Pháp luật”, những nhân vật điển hình được đề cử, đăng tải trên các ấn phẩm của Báo PLVN rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực, lứa tuổi, tầng lớp. Từ người lao động bình thường ở cơ sở, đến các trí thức, các cán bộ, đảng viên ưu tú của Đảng, công an, bộ đội, các thầy giáo, thầy thuốc và cả đồng bào dân tộc thiểu số, nhà tu hành... Phương thức thông tin cũng rất phong phú, cả báo giấy và báo điện tử. Vì thế, chương trình có sức lan tỏa rộng lớn, huy động được một lực lượng các nhà báo, phóng viên chuyên và không chuyên để truyền tải đến đông đảo đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

Đây cũng là cơ hội thuận lợi để chúng ta cổ vũ cho những điều tốt đẹp, có ý nghĩa đối với cuộc sống; tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh, góp phần chấn hưng đạo đức dân tộc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có một luận điểm rất quan trọng, đó là phải tìm cho được những giải pháp đột phá để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức.

Và chương trình “Gương sáng Pháp luật” đã góp phần tích cực vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân để chấn hưng đạo đức dân tộc, trước hết là đạo đức trong Đảng, vì Đảng ta chủ trương là phải quyết tâm làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh để xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân. Chương trình này đã đáp ứng đúng đòi hỏi đó, cho nên có thể nhìn cuộc thi như một sự thống nhất, đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân và phép nước.

GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chương trình “Gương sáng Pháp luật” diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung và TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... nói riêng phải gồng lên để chống dịch Covid-19. Chưa bao giờ trong hoạn nạn khó khăn mà sự gắn kết cộng đồng lại cao như thế, với tinh thần không khó khăn nào của riêng ai và cũng không bất hạnh nào của riêng ai. Sức mạnh Việt Nam chính là chỗ đó. Những bài báo đã lấy điều này làm điểm nhấn khi đưa ra những thông tin bổ ích, thắm đượm nhân văn và đức hy sinh về những tấm gương điển hình, những bông hoa đẹp trong xã hội.

Những tấm gương được tôn vinh trên báo chí cũng chính là những hiện thân sinh động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, việc Bộ Tư pháp và Báo PLVN tổ chức chương trình bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật được đánh giá là một sự hợp tác đầy trách nhiệm, sự hỗ trợ rất có hiệu quả cho ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đây cũng là cách tốt nhất để chống “bệnh” hình thức, chống chủ nghĩa thành tích, từ đó làm cho giá trị của chương trình có sức sống bền vững hơn, sức lan tỏa trong Đảng, trong dân ngày càng nhiều hơn. Cũng từ đây diện mạo của đất nước, của dân tộc và con người Việt Nam sẽ tươi sáng hơn trong cách nhìn nhận của nhân dân và của thế giới.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế:

“Gương sáng Pháp luật” 2021 không chỉ đã lan tỏa được những hình ảnh cao đẹp của mỗi nhân vật được nói đến mà còn thể hiện trách nhiệm thi hành pháp luật trong mỗi con người, mỗi hành động trong xã hội. Chương trình mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những việc làm của mỗi nhân vật đã có giá trị lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, đời sống, xã hội và trong việc xây dựng, thực thi và chấp hành pháp luật. Trong những năm gần đây, chúng ta chú ý nhiều đến xây dựng pháp luật về lĩnh vực kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; vì thế việc lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn là rất cần thiết.

Tôi tin tưởng và hy vọng chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” sẽ được tổ chức thường xuyên”.

H.C.B