Gương sáng tư pháp - Điển hình tiên tiến
Alternate Text
05 năm liên tục được Bộ Tư pháp xếp loại A khối cơ quan Tư pháp địa phương, 05 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh. Đó là kết quả của việc triển khai đồng bộ, toàn diện các phong trào thi đua của Sở Tư pháp Quảng Bình giai đoạn 2015-2020, tạo động lực thúc đẩy cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu không ngừng, cống hiến sức mình cùng toàn ngành đoàn kết, sáng tạo, bứt phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Ngày 22/7, Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo Sở chủ trì Hội nghị.
Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng được ngành Tư pháp Vĩnh Phúc chủ động triển khai đồng bộ, đều khắp ở mọi lĩnh vực công tác. Các phong trào thi đua được triển khai tương đối bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như của toàn ngành Tư pháp, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Chiều 29/6, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên đã đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và tuyên dương điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Học viện.
Sáng 25/6/2020, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức và đại diện lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện và các tập thể, cá nhân tiên tiến. Đến dự Hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.
Sáng 22/6, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện và các tập thể, cá nhân tiên tiến. Đến dự Hội nghị có đồng chí Ung Thị Thu Trang – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Ngày 10/6, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác trong giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Huyên - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Vụ trưởng và toàn thể công chức trong đơn vị.