Lai Châu: Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh 13/10/2014

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Ủy ban nhân ban tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1545/KH-UBND về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tư pháp tổ chức họp Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 01/10/2014

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp, sáng ngày 01/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Báo Pháp luật Việt Nam bốc thăm trúng thưởng đợt 1 Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 26/09/2014

Sau 3 tuần phát động, chiều qua 24/9 Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Lễ bốc thăm trúng thưởng lần 1.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 22/09/2014

Ngày 22 tháng 9  năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mục đích tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi là cuộc thi) nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Báo Pháp luật Việt Nam phát động cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 05/09/2014

Nhằm khuyến khích bạn đọc tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Báo Pháp luật Việt Nam phát động cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/9 đến hết ngày 5/12/2014.