Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án luật, pháp lệnh với Hiến pháp 2013

27/09/2016
Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án luật, pháp lệnh với Hiến pháp 2013
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2017 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Tư pháp phối hợp với dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án luật, pháp lệnh với Hiến pháp 2013. Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.
Tham dự Hội thảo có các thành viên Hội đồng, các đại biểu đến từ các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành ở Trung ương và các đại biểu đến từ Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, bao gồm: Bình Phước, Đắc Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đồng Nai, TP. HCM. Ông Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng và Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đồng chủ trì Hội thảo.
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ, Quốc hội đang tích cực triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là ban hành các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. Sau hơn 2 năm thành lập và hoạt động, Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập đã giúp Chính phủ cho ý kiến về tính hợp hiến của các dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm các dự án luật, pháp lệnh cụ thể hóa đầy đủ, thống nhất nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 ngay từ giai đoạn soạn thảo.

Từ thực tiễn hoạt động của Hội đồng và thực tiễn hoạt động thẩm định, đánh giá các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ mình, Bộ Tư pháp - mà trực tiếp là các chuyên gia của Hội đồng - với sự hỗ trợ của dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án luật, pháp lệnh với Hiến pháp 2013. Dự thảo Bộ Tiêu chí đã phần nào khẳng định các giá trị cơ bản, cốt lõi mà Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận, đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với các dự án luật, pháp lệnh phải đạt được nhằm bảo đảm phù hợp với nội dung và tinh thần, các giá trị cốt lõi của Hiến pháp.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về nội dung và tính khả thi của dự thảo Bộ tiêu chí cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế của cá nhân trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều ý kiến bình luận nghiêm túc, chất lượng và các chia sẻ tâm huyết về quá trình xây dựng và hoạch định chính sách, bảo đảm tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật đã được trình bày và là cơ sở quan trọng để các chuyên gia của Hội đồng nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí, bảo đảm giá trị là bộ công cụ cho cán bộ làm công tác xây dựng, thẩm định, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, phục vụ hoạt động xây dựng, hoạch định chính sách, luật, pháp lệnh và có thể tham khảo cho việc xây dựng văn bản dưới luật./.
Phạm Hậu - Vụ PLHSHC