Học viện Tư pháp hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

28/04/2010
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành và Đại hội thi đua ngành Tư pháp lần thứ III do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát động với nội dung “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn” và “Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hơn nữa về chất lượng công tác tổ chức cán bộ”, lãnh đạo Học viện Tư pháp đã chính thức phát động toàn thể các đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể và các công chức, viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp tích cực thực hiện đợt thi đua đặc biệt này.
 

Lễ phát động được tổ chức long trọng vào sáng ngày 29/03/2010 với sự có mặt của Ban giám đốc Học viện Tư pháp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện. Đồng chí Lê Văn Duyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp đã đến tham dự buổi lễ phát động của Học viện.

Nội dung của đợt thi đua tập trung vào 4 vấn đề cơ bản, đó là: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác giảng dạy và nhóm các công tác khác. Đợt thi đua đặc biệt được lãnh đạo Học viện Tư pháp phát động nhằm mục đích tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, công chức và người lao động, mỗi cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và của Học viện; kiện toàn căn bản cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện. Để đạt được mục đích đó, đợt thi đua phải được duy trì liên tục và rộng khắp trong toàn Học viện, việc đánh giá thành tích thi đua và khen thưởng phải đảm bảo công bằng, công khai , minh bạch.

Với quyết tâm đạt kết quả trong đợt thi đua này, lãnh đạo Học viện Tư pháp đã đề ra các biện pháp thực hiện rất cụ thể: Các đơn vị trong Học viện đăng ký thi đua và phát động các công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đăng ký thi đua; từng tháng các đơn vị đánh giá công tác thi đua và đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo; Hội đồng thi đua - khen thưởng Học viện theo dõi, đôn đốc sát sao việc thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị để kịp thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến; duy trì tốt đoàn kết nội bộ, bảo đảm thực hiện tốt dân chủ trong Học viện; lãnh đạo luôn là tấm gương cho cấp dưới noi theo; phát huy mạnh mẽ vai trò của các Đảng uỷ, công đoàn, đoàn thanh niên, ban nữ công, chi hội cựu chiến binh trong việc lãnh đạo các đảng viên và động viên quần chúng, các thành viên của các đoàn thể tích cực hưởng ứng thi đua.

Đợt thi đua được tổ chức bắt đầu từ ngày 15/3/2010 đến ngày 20/7/2010. Dự kiến, từ 19/7/2010 đến ngày 20/7/2010 Học viện Tư pháp tổ chức tổng kết đợt thi đua này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Duyên đánh giá cao tinh thần tích cực của Học viện Tư pháp trong đợt thi đua chào mừng các sự kiện lớn của ngành Tư pháp. Đồng chí chúc công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Thanh Hương