Tập trung cao độ triển khai các hoạt động hướng tới ĐH Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

16/07/2020
Tập trung cao độ triển khai các hoạt động hướng tới ĐH Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc với các đơn vị về tiến độ thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V diễn ra vào sáng nay, (15/7).
Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ đã nghe báo cáo của hai Tiểu ban và các đơn vị về tình hình triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản chủ động triển khai Quyết định số 2379/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã cho ý kiến chỉ đạo với một số nội dung quan trọng. Bộ trưởng khẳng định, trong thời gian tới có nhiều hoạt động diễn ra, do vậy các đơn vị cần tập trung cao độ, tiếp tục cố gắng hơn nữa để kịp thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Về việc xây dựng kịch bản phim tư liệu 75 năm ngành Tư pháp, Bộ trưởng nhấn mạnh Tiểu ban Nội dung cần chú ý hoàn thiện kịch bản chi tiết để báo cáo Lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng cũng yêu cầu hai Tiểu ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để các hoạt động được diễn ra thực chất, hiệu quả.

Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin