Rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao

09/07/2020
Rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp về kết quả, tiến độ triển khai kế hoạch của các Tiểu ban diễn ra vào sáng nay (08/7).
Tại cuộc họp, Vụ Thi đua-Khen thưởng đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung, bao gồm: Tổ chức Tọa đàm về lịch sử, truyền thống của các đơn vị và của ngành Tư pháp tại trụ sở cơ quan; tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử ngành Tư pháp và Phòng Truyền thống của Bộ Tư pháp, của các đơn vị; Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật-Thực tiễn vận dụng trong 75 năm qua ở Việt Nam”; Phát hành tờ báo chuyên đề về truyền thống 75 năm và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Phát hành sách “Ngành Tư pháp Việt Nam: 75 năm xây dựng và phát triển”; Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp trên cơ sở; Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V…

Thông tin về tình hình triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức, Văn phòng Bộ cũng đã báo cáo về: Hoạt động truyền thông, giáo dục truyền thống; Hoạt động văn nghệ, thể thao; Tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu hai Tiểu ban tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các hoạt động triển khai trong thời gian tới nhằm phân bổ hợp lý thời gian tổ chức hội thảo, tọa đàm để các hoạt động không trùng lặp về mặt thời gian. Thứ trưởng cũng đề nghị hai Tiểu ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo đầy đủ trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo về các hoạt động triển khai hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, đảm bảo các hoạt động diễn ra thiết thực, hiệu quả.
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin