Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu


 

Ngày 25/10/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép xuất bản số 310/GP-BTTT cho tờ báo về đấu thầu với tên gọi chính thức là “Báo Đấu thầu”. Căn cứ Giấy phép nói trên, ngày 25/12/2007, Bộ KH&ĐT xuất bản số đầu tiên của Báo Đấu thầu. Các số báo tiếp theo được phát hành kể từ ngày 02/01/2008 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ngày 02/01/2008, Bộ KH&ĐT có công văn số 12/BKH-QLĐT hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chi tiết xin xem trong tệp đính kèm dưới đây: