Mời góp ý Dự thảo Mẫu Tài liệu đấu thầu và Sổ tay hướng dẫn đấu thầu (thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)


 

Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 do Ausaid tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006. Nhằm mục đích hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động đấu thầu trong khuôn khổ Chương trình, Vụ Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, đồng thời kiêm văn phòng thường trực Chương trình, chủ trì soạn thảo mẫu tài liệu đấu thầu và Sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Chương trình.

Đến nay, Dự thảo mẫu tài liệu đấu thầu và sổ tay mua sắm đã được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị ngày 15/11/2007. Để có cơ sở hoàn thiện trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trao đổi và lấy ý kiến qua mạng về Dự thảo các tài liệu nói trên (toàn văn Dự thảo các tài liệu xin xem trong những file đính kèm dưới đây).

Ý kiến đóng góp của các tổ chức, đơn vị, nhà thầu và các chuyên gia có thể  gửi e-mail theo địa chỉ:dauthau@mpi.gov.vn.
Các tổ chức, đơn vị, cá nhân cũng có thể truy cập vào Góp ý trực tuyến để gửi góp ý về Bộ KH&ĐT, những góp ý có giá trị chúng tôi sẽ chọn lọc để đăng tải trên trang tin điện tử về đấu thầu.
Bộ KH&ĐT đánh giá cao và hết sức trân trọng các ý kiến góp ý có tính nghiên cứu sâu và các giải pháp có tính khả thi.