Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020”

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.