Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính để bàn và máy in năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
 
File đính kèm