Kế hoạch đấu thầu sửa chữa và thay hệ thống cửa sổ và cửa ra vào công trình trụ sở số 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. HCM
Chi tiết xem tài liệu đính kèm.