Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017
Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung các gói thầu như sau:
- Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017;
- Gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017;
- Gói thầu: Mua sắm máy quay Camera, Ti vi và đầu DVD cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017;