TÌM KIẾM PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Từ khóa
Mã tra cứu
Lĩnh vực
Người gửi
Số điện thoại
Email

TRANG CHÍNH >> Bồi thường nhà nước>> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Quy định về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Tôi định mua ngôi nhà tọa lạc tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi phải làm gì để biết thông tin về tình trạng ngôi nhà trên có bị ngăn chặn phong tỏa của cơ quan Thi hành án dân sự hay không?

Gửi bởi: Phạm Phương

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi trả lời bạn như sau:
Tại khoản 28 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án, tài sản chung của người phải thi hành án với người khác.
Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó.
Do đó, trường hợp Chấp hành viên ra Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với ngôi nhà tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án thì Chấp hành viên phải gửi ngay quyết định này cho Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, quyết định này cũng được gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan như: UBND phường Hiệp Tân để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó.
Bạn cần liên hệ với UBND phường Hiệp Tân và Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để biết thông tin về tài sản trước khi giao dịch.