TÌM KIẾM PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Từ khóa
Mã tra cứu
Lĩnh vực
Người gửi
Số điện thoại
Email

TRANG CHÍNH >> Bổ trợ tư pháp

Hướng dẫn Khoản 5 Điều 5 Luật đấu giá tài sản

Xin được giải thích Khoản 5 Điều 5 Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Điều 5 giải thích từ ngữ, tại Khoản 5 giải thích: “Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật”.
Theo giải thích trên, trong trường hợp người có tài sản thế chấp, bảo đảm cho pháp nhân vay vốn tín dụng phải thi hành án dân sự; Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân sự ký hơp đồng với Tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo yêu cầu của tổ chức tín dụng.
Xin hỏi trong trường hợp này “người có tài sản đấu giá” có phải là Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự, hay là người có tài sản thế chấp bảo đảm tiền vay? Người có tài sản thế chấp bảo đàm tiền vay có quyền gì trước, trong, sau khi đấu giá thành?”
 

Gửi bởi Nguyễn Công Lượng