Hà Nội: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

08/11/2022
Hà Nội: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 8/11, UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức "Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; ông Lê Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội.

Lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Thành phố, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cho biết, TP Hà Nội luôn xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống, là cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Trong 10 năm qua, Thành phố Hà Nội đã tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng xã hội, pano, áp phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử, mô hình “cầu thang pháp luật”; tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, PBGDPL thông qua hình thức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm luôn được quan tâm triển khai phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, hưởng về cơ sở. Công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố trong những năm qua đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hoá pháp lý, văn minh, thanh lịch, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến tháng 6/2022, các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP và 30 quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 82.207 cuộc với trên 13.125.091 lượt người dự thi trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tăng cường tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã đăng tải 39.919 tin bài trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội biểu dương những nỗ lực, thành tích của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân Thủ đô trong hoạt động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, để tiếp tục đưa Luật PBGDPL đi vào cuộc sống và hoạt động Ngày Pháp luật hàng năm thực sự thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn TP, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hàng năm. Gắn thực hiện Luật PBGDPL với thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Tiến tới thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL
Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi Luật Thủ đô, có các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo sự phát triển cho Thủ đô. Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung hình thức, cách thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với việc đổi mới công tác PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tiến tới thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, công tác PBGDPL nói chung. Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, ý thức chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, để cùng nhau quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà TP đã đạt được qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII đã thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó có thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền và người dân TP Hà Nội tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác pháp luật và tư pháp, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đi cùng với nâng cao nhiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được phổ biến tới cán bộ, người dân để cùng nhau thực hiện, giám sát thực hiện, bảo đảm tất cả mọi người dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng và mong muốn, TP sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trong xây dựng và phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra, xứng đáng với vị thế Thủ đô của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Nhân dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL. Đồng thời, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” cho 43 đơn vị; trong đó, UBND quận Nam Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh đoạt giải Nhất cuộc thi.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text