Hà Nam hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam

08/11/2022
Hà Nam hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam
Sáng ngày 8/11, tại UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị “Hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách”.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hà Nam, ông Bùi Đức Thái - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, đại diện HĐND, UBND, các phòng, ban chuyên môn, phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, công chức và nhân dân, hình thành ý thức chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.”
Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo được thiết thực, ý nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được giao theo quy định; Tăng cường việc triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành để sớm đi vào cuộc sống. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ trì của các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo; Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam kêu gọi mọi người dân chung tay đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo dân chủ, công bằng và văn minh.
Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Lê Vệ Quốc đã trình bày các nội dung liên quan đến Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" cho các đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Vệ Quốc đã nêu lên tầm quan trong của việc truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức truyền thông các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam Bùi Đức Thái đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam; cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Các Báo cáo viên pháp luật thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đổi mới hình thức, lựa chọn nội dung phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền và phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin pháp luật hiện nay.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và nhằm góp phần hỗ trợ tài liệu pháp luật cho các mô hình điển hình về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở tại các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và góp phần đa dạng hơn các tài liệu pháp luật của các thư viện Nhà trường để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của giáo viên, học sinh. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam tổ chức trao tặng sách pháp luật cho 13 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và 02 trường THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text