Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
3582/BTP-PBGDPL 11/10/2021 Công văn Phối hợp hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
1211/QĐ-BTP 30/07/2021 Kế hoạch Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp
1986/QĐ-BTP 25/09/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.
979/BTP-PBGDPL 19/03/2020 Công văn Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
2213/BTP-PBGDPL 17/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
1373/QĐ-BTP 17/06/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Tư pháp
3087/BTP-TĐKT 20/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể đối tượng, chỉ tiêu khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng cũng như hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích qua 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.
2186/QĐ-BTP 13/08/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
2787/BTP-PBGDPL 30/07/2018 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
2076/QĐ-BTP 30/07/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text