Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp đặt vòng hoa và viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp đặt vòng hoa và viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Sáng nay (30/11), đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp đến Trụ sở Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba đã từ trần vào ngày 26/11/2016. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Bộ Tư pháp, đồng chí Phan Chí Hiếu đã bày tỏ và gửi đến Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và nhân dân Cuba anh em cũng như tới gia quyến đồng chí Fidel lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc nhất.
Thứ trưởng tin tưởng chắc chắn rằng, lãnh đạo và nhân dân Cuba sẽ sớm vượt qua sự mất mát không gì có thể bù đắp này để tiếp tục giữ gìn và phát triển những giá trị tư tưởng mà lãnh tụ Fidel Castro để lại, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cu-ba XHCN ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Thứ trưởng cũng khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết mình để đưa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp đi vào chiều sâu, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt Việt Nam-Cuba đã được lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Trước đó, vào ngày 29/11/2016, đồng chí Lê Thành Long, ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp cũng đã gửi Điện chia buồn đến đồng chí Maria Esther Reus Gonzales, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Cu-ba.
Vụ Hợp tác quốc tế