THÔNG TIN VĂN BẢN
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/ký hiệu 636/QĐ- HĐTVTĐ Ngày ban hành 08/04/2016
Loại văn bản Quyết định Người ký Chủ tịch Hội đồng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường
Cơ quan ban hành Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trích yếu Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tệp đính kèm