THÔNG TIN VĂN BẢN
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/ký hiệu 862/QĐ-HĐTVTĐ Ngày ban hành 06/05/2015
Loại văn bản Quyết định Người ký Chủ tịch Hội đồng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường
Cơ quan ban hành
Trích yếu Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tệp đính kèm