THÔNG TIN VĂN BẢN
Báo cáo nhanh tình hình triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Số/ký hiệu 745/BTP-PBGDPL Ngày ban hành 13/03/2015
Loại văn bản Công văn Người ký Phan Chí Hiếu
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Trích yếu Báo cáo nhanh tình hình triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Tệp đính kèm