THÔNG TIN VĂN BẢN
Công văn đôn đốc thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Số/ký hiệu 58/BTP-PBGDPL Ngày ban hành 09/01/2015
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Thúy Hiền
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Trích yếu Công văn đôn đốc thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Tệp đính kèm