THÔNG TIN VĂN BẢN
Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Số/ký hiệu 2884 /QĐ-BTP Ngày ban hành 28/10/2014
Loại văn bản Quyết định Người ký Hà Hùng Cường
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Trích yếu Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Tệp đính kèm