THÔNG TIN VĂN BẢN
Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Số/ký hiệu 9275-CV/BTGTW Ngày ban hành 31/08/2020
Loại văn bản Công văn Người ký Lê Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương
Trích yếu Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Tệp đính kèm