THÔNG TIN VĂN BẢN
Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp ngày 18/8/2017
Số/ký hiệu 71/TB-BTP Ngày ban hành 25/09/2020
Loại văn bản Thông báo Người ký Nguyễn Thanh Tịnh
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Trích yếu Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp ngày 18/8/2017
Tệp đính kèm