THÔNG TIN VĂN BẢN
Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Số/ký hiệu 1139/QĐ-BCĐ Ngày ban hành 18/05/2020
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Thanh Tịnh
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Tệp đính kèm