THÔNG TIN VĂN BẢN
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Số/ký hiệu 1385/QĐ-BCĐ.TBND Ngày ban hành 11/06/2020
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Thị Tố Nga
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Tệp đính kèm