THÔNG TIN VĂN BẢN
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Số/ký hiệu 1450/QĐ-BCĐ.TBTC Ngày ban hành 19/06/2020
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Quốc Hoàn
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Tệp đính kèm