Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

18/03/2015
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.
Ngày 13/3/2015, hoà chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước và toàn Ngành THADS, Cục THADS tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020.
 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoài Phú- Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Minh Mẫn-Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Trưởng cụm Thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng chí Nguyễn Thanh Nhật-Phó Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ của tỉnh Long An.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và nhiệm vụ chính trị của địa phương; hàng năm dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An đã quán triệt nhiệm vụ công tác tới cán bộ, công chức trong toàn ngành; xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức ký kết giao ước thi đua theo cụm; mỗi cụm đều có kế hoạch phát động phong trào thi đua theo các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua do Bộ Tư pháp phát động, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện.

Các phong trào thi đua đều tập trung bám sát Chương trình trọng tâm công tác của Ngành, lấy các ngày kỷ niệm lớn trong năm làm trọng điểm như phong trào thi đua  “Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”: thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS; thi đua“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; ...Các phong trào thi đua yêu nước của Cục THADS tỉnh Long An giai đoạn 2010-2015 được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đội ngũ công chức người lao động tham gia. Đội ngũ công chức, người lao động ngày càng có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thái độ phục vụ nhân dân, đoàn kết nội bộ tốt; có ý thức xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời đã góp phần động viên công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Mẫn-Giám đốc Sở Tư pháp,Trưởng cụm thi đua Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhấn mạnh: từ năm 2010 đến nay ngành Tư pháp tỉnh Long An có bước chuyển biến cơ bản, có sự thay đổi lớn được Trung ương, Bộ quan tâm, nhắc nhở và đã tạo được sức bật lớn để đạt được kết quả tốt trong 05 năm liền; có bước “lột xác” căn bản, đem lại nhiều thành tích cho tỉnh nhà, góp phần đảm bảo an ninh chính trị của địa phương. Hình ảnh cán bộ, công chức THADS của tỉnh nhà đẹp hơn trong mắt của người dân và có được sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành khác…. Đồng thời, cũng yêu cầu Cục THADS tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của ngành THADS năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao và 08 nhiệm vụ của khối thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua trong 05 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Long An đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương Lao động hạng 3, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Thủ tướng, Giấy khen của Cục trưởng,...

Kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2014, Cục THADS tỉnh Long An được: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân. Bộ Tư pháp tặng: Cờ thi đua ngành cho 01 tập thể, Bằng khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành cho 01 cá nhân. UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể. Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được Cục trưởng tặng Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến.../.

                                                                Nguyễn Thị Hồng Mai