Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2010

1. Chủ đầu tư: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37346.187, fax: 04.38454658

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2010

3. Loại dự án: Dự án khác

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 2331/QĐ-TCTHADS ngày 13/8/2010 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

5. Tên các gói thầu: Mua máy photocopy và máy tính xách tay

6. Tổng mức đầu tư 555.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi năm triệu đồng