Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

06/11/2022
Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động trong tháng cao điểm này nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội.
Góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc
Theo chia sẻ của Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý (Cục TGPL), Bộ Tư pháp, ngay từ những ngày đầu tháng 9, Cục đã ban hành Kế hoạch Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Sau khi ban hành Kế hoạch, đến nay, Cục TGPL đã tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, Cục đã xây dựng các tờ gấp pháp luật về TGPL; viết tin, bài trên các trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam về các gương người tốt việc tốt, các vụ việc TGPL thành công, điển hình; xây dựng khẩu hiệu về Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử TGPL; bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm hoặc luân phiên cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín; tổ chức các hội nghị truyền thông chuyên đề điểm hoặc luân phiên về TGPL để nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về TGPL.

Bên cạnh đó, Cục cũng có văn bản gửi Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày vì người nghèo (17/10) và Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo đó, Cục đề nghị giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về TGPL đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tổ chức ít nhất 1 đợt truyền thông về TGPL tại địa bàn có đông người nghèo cư trú để phổ biến các quy định về hoạt động TGPL, đồng thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc pháp luật của người được TGPL; tích cực thực hiện việc TGPL cho người được TGPL là người nghèo và các diện đối tượng khác, đặc biệt là các việc tham gia tố tụng…

Bởi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Cục Tợ giúp pháp lý. Việc làm trên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của Cục Trợ giúp pháp lý, thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp pháp lý vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý khác.

Đa dạng hoá hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật
Tại Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp, ngay từ trung tuần tháng 7, đơn vị này đã ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật. Theo chia sẻ của Lãnh đạo Cục, đơn vị đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày Pháp luật với hình thức sinh hoạt tập trung.

Cục cũng tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Bộ Tư pháp quản lý đến nhân dân. Cục cũng tổ chức treo băng rôn với nội dung “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” tại trụ sở; tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ Tư pháp và các cơ quan phát động. Ngoài ra, Cục còn tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Hoà chung không khí toàn ngành hướng đến dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Cục BTNN) Nguyễn Văn Bốn cho biết, đơn vị đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực như biên soạn số chuyên đề về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức tọa đàm đánh giá, nhận diện về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật; đánh giá sự phù hợp của các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc thực hiện các bản án, quyết định hành chính của Tòa án.

Đồng thời, Cục BTNN cũng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm ngoại khóa để quán triệt, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên Cục BTNN. Ngoài ra, Cục còn phối hợp với Văn phòng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thực hiện truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức như panô, áp phích, banner; đặt banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử về bồi thường nhà nước.

Đáng chú ý, ngày 8/11 tới, Cục BTNN sẽ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 nhằm ôn lại lịch sử hình thành và nhìn lại thành quả sau 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ mít tinh, Cục sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra nhiệm vụ, phương hướng thời gian tới.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text