Bài phỏng vấn của Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trên VOV

09/11/2021
Bài phỏng vấn của Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trên VOV
Quý đọc giả bấm vào đây để theo dõi bài phỏng vấn của Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp về chủ đề "Hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc" được phát sóng vào lúc 11h35 ngày 08/11 trên kênh VOV1.
 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text