VNPT: Thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh

09/11/2021
VNPT: Thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
Tập đoàn Viễn thông CNTT hàng đầu của Việt Nam, Tập đoàn VNPT luôn chú trọng chuẩn hóa các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động theo các quy định của pháp luật.
Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật
Hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Tập đoàn luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như trong việc quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM rác, luật chống phá giá, đảm bảo an ninh thông tin…Mới đây nhất, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TT&TT về việc Xử lý triệt để vấn đề SIM rác, SIM nghi ngờ kích hoạt sẵn (KHS) nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quản lý trật tự xã hội, Tập đoàn đã và đang thực hiện rà soát, thông báo và khóa các SIM chưa đáp ứng đủ các quy định NĐ 49/2017/NĐ-CP. Đồng thời quán triệt đến các TTKD VNPT tỉnh/tp về chủ trương xử lý SIM nghi ngờ KHS của Bộ TT&TT, truyền thông tới 100% Nhân viên kinh doanh và CTV/Đại lý/Điểm bán trên địa bàn; Thực hiện xác nhận bằng Biên bản cam kết không khởi tạo và bán SIM nghi ngờ KHS với 100% CTV/Đại lý/Điểm bán trên địa bàn trước ngày 27/10; Thường xuyên kiểm tra rà soát tình trạng SIM nghi ngờ KHS trên địa bàn, có văn bản nhắc nhở CTV/Đại lý/Điểm bán và lập cam kết với CTV và Đại lý/Điểm bán đảm bảo không bán SIM nghi ngờ KHS; Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, kênh bán hàng trên địa bàn theo phân cấp.

Trước đó, để xác thực khách hàng trước khi kích hoạt thuê bao, từ ngày 1/6/2021, Tập đoàn đã triển khai giải pháp công nghệ video call. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng sim kích hoạt sẵn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn thường xuyên ban hành hướng dẫn các đơn vị trong tập đoàn thực hiện các quy định của pháp luật. Chẳng hạn như hướng dẫn tham gia dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Tập đoàn nhằm hệ thống hóa các quy định hiện hành của pháp luật đối với dự án, hoạt động ứng dụng CNTT; Thực hiện dự án, hoạt động ứng dụng CNTT theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện công tác triển khai và công tác quản trị khoa học và đảm bảo hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Tập đoàn cũng đã ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Hàng tháng Ban Kiểm tra Pháp chế - Thanh tra đã nghiên cứu, xây dựng và đăng tải bản tin pháp luật trên website nhipsong.vnpt.vn và congdoan.vnpt.vn để phổ biến, tuyên truyền tới tận  người lao động trong tập đoàn về các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, trong đó có tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tâp đoàn cần lưu ý cũng như trách nhiệm của đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. Trong đó nêu rõ những thông tư, điều khoản sửa đổi, bổ sung và những tác động của thay đổi đó đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn...

Đảm bảo quyền lợi người lao động
 Để phù hợp pháp luật lao động quy định tại Bộ luật lao động ban hành ngày 20/11/2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2021) và phù hợp đặc điểm, điều kiện sản xuất kinh doanh của Tập doàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Nội quy lao động Tập đoàn. Nội quy này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2021. Trong đó quy định về các quy tắc ứng xử mà người lao động có trách nhiệm phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động: Thời gian làm việc bình thường không quá 8h/ngày và không quá 48 giờ/tuần,  thời gian nghỉ, trật tự tại nơi làm việc, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ; phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, xử lý kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất; tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm Tập đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tập huấn ATVSLĐ cho người lao động, quan trắc môi trường lao động; thực hiện cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Tập đoàn về công tác ATVSLĐ, An toàn giao động, phòng chống Covid-19... xây dựng kế hoạch và tổ chức thực, đồng thời tuyên truyền, vận động người lao động về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động; Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị, cơ quan.
Tập đoàn VNPT


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text