Ngày Pháp luật ở địa phương: Ngày càng thiết thực, hiệu quả

07/11/2021
Ngày Pháp luật ở địa phương: Ngày càng thiết thực, hiệu quả
Tùy tình hình thực tiễn ở địa phương, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội: “Ngày Pháp luật tổ chức ngày càng nền nếp, hiệu quả”
“Để đảm bảo Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân trên địa bàn TP, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như xây dựng tài liệu, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở trong dịp cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật từ 1/11 - 9/11/2021; phát sóng phóng sự, tổ chức tọa đàm về Ngày Pháp luật; tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, pa nô…
TP tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 1 triệu người dự thi chính thức, là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút nhiều nhất số lượng người tham gia từ trước tới nay; là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của TP năm nay.

Nhiều đơn vị đã triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng như Sở Tư pháp phối hợp Thành đoàn, Đảng ủy khối các trường đại học và cao đẳng TP, Đại học Luật Hà Nội tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua phát động Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật cho sinh viên, học sinh THPT trên địa bàn, sản phẩm dự thi là video. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tổ chức hội thảo, tọa đàm về pháp luật trực tuyến; Đoàn Luật sư TP tổ chức tư vấn tuyên truyền pháp luật trực tuyến cho hàng nghìn học sinh; quận Cầu Giấy tổ chức thi trực tuyến “Học sinh tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”, gương điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, PBGDPL; quận Ba Đình tổ chức “Ngày hội pháp luật trên địa bàn quận Ba Đình”...

Qua việc triển khai các hoạt động, cho thấy Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy đảng, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nền nếp và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự tan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trên toàn địa bàn; thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý và trở thành ngày hội pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Bà Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp Hòa Bình: “Hoạt động thiết thực củng cố các giá trị văn hóa pháp lý”
“Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, chúng tôi đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình hưởng ứng với các nội dung đa dạng, phong phú nhằm tôn vinh, thượng tôn các pháp luật với học sinh, cán bộ, giáo viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tư pháp các huyện, TP sẽ triển khai thực hiện chương trình, đồng thời phối hợp, tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.
Sở Tư pháp Hòa Bình luôn thực hiện các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân và cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp”.

Ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái: “Tạo chuyển biến trong chấp hành pháp luật của người dân”
“Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. Qua đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL; quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân.

Địa phương cũng xây dựng nhiều tiểu phẩm kịch ngắn, các phiên tòa giả định tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”, các hội thảo, tọa đàm để hưởng ứng gắn với quán triệt mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung, hình thức và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả Ngày Pháp luật…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của địa phương đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân”.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text