Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023