Áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”
Số, ký hiệu07/2011/TT-BKHĐTNgày ban hành17/05/2011
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo từ số 349 đến số 350, năm 2011
Phạm viNgày đăng công báo03/06/2011
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực01/06/2011
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 04/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 116/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2008

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 40/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2004

Quyết định Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 43/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 02/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2010

Văn bản được hướng dẫnLuật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 04/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 40/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2004

Quyết định Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 43/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 02/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2010