Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Số, ký hiệu43/2010/QĐ-TTgNgày ban hành02/06/2010
Loại văn bảnQuyết địnhNguồn tríchCông báo số 359+360
Phạm viNgày đăng công báo18/06/2010
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực20/07/2010
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 04/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 40/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2004

Văn bản bị bãi bỏQuyết định Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 305/2005/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2005

Văn bản được hướng dẫnLuật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 04/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 40/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2004