TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Quyết định 15/2015/QĐ-TTg 22/05/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định 47/2015/NĐ-CP 14/05/2015

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 46/2015/NĐ-CP 12/05/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 45/2015/NĐ-CP 06/05/2015

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Nghị định 44/2015/NĐ-CP 06/05/2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định 43/2015/NĐ-CP 06/05/2015

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Nghị định 42/2015/NĐ-CP 05/05/2015

Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nghị định 41/2015/NĐ-CP 05/05/2015

Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"

Nghị định 40/2015/NĐ-CP 27/04/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Nghị định 39/2015/NĐ-CP 27/04/2015

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số