TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 33/2015/NĐ-CP 27/03/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Nghị định 31/2015/NĐ-CP 24/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nghị định 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 29/2015/NĐ-CP 15/03/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Nghị định 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 27/2015/NĐ-CP 10/03/2015

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

Nghị định 26/2015/NĐ-CP 09/03/2015

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015

Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế