Bộ Chính trị kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18 của BCHTW khóa XII 17/08/2018

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 16/08/2018

​Hôm nay - 16/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng bằng hình thức trực tuyến. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể và cán bộ đảng viên của các đơn vị thuộc Bộ.

Đảng ủy Bộ Tư pháp sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 13/08/2018

Chiều 13/8/2018, Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy khối dẫn đầu đã thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng 23/07/2018

Sáng 23/7, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã trực tiếp phổ biến những nội dung cơ bản của các Nghị quyết tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng 19/07/2018

Ngày 18/7, Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp 18/07/2018

Sáng 18/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp và 09 cấp ủy trực thuộc được kiểm tra.

​Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của Đảng 11/06/2018

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả quan trọng đã đạt được như sau:

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII 11/06/2018

​ Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.