Công bố Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp 05/06/2018

Sáng 5/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ công bố Quyết định số 1266-QĐ/ĐUK ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ngày 12/4/2018 về kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp dưới sự chủ trì Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao.

Quy định trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng 30/05/2018

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Văn bản này quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chi bộ Tổng hợp - Thư ký, Đảng bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới 28/05/2018

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ phát triển Đảng đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015- 2020, ngày 22/5/2018, Chi bộ Tổng hợp - Thư ký, Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Quy định tổ chức và hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 21/05/2018

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quy định số 01 về tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quy định này nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp trên giao.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 05/2018 09/05/2018

Ngày 09/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tháng 4/2018 12/04/2018

Chiều 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 02/2018 28/02/2018

Ngày 28/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.