Báo cáo Kết quả Hội thảo góp ý Sổ tay xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Thông tin chi tiết xin xem files đính kèm Vietnamese/English)