UNICEF
Tên nhà tài trợ UNICEF
Địa chỉ tại Việt Nam 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm - Hà Nội – Việt Nam
Trụ sở nước ngoài
Điện thoại (84 4) 3.942.5706 – 11
Email hanoi.registry@unicef.org
Quốc gia

Các tin khác

JICA